Làm thế nào để đặt hàng trên trang web

Mua đồ trang trí thật dễ dàng! Và đặc biệt tiện lợi - trên trang web của chúng tôi!
Chọn trong danh mục loại hàng hoá cần thiết:

Sau khi đặt hàng trên trang web www.stavros.ru người quản lý sẽ liên hệ với bạn, để làm rõ tất cả các câu hỏi và xác nhận đơn đặt hàng. Ngoài ra bạn luôn có thể đặt hàng của bạn trên lãnh thổ Liên bang Nga theo số điện thoại miễn phí: 8-800-555 46 75

Bạn có thể trả tiền cho một đơn đặt hàng theo bất kỳ phương pháp nào thuận lợi với bạn:

  • Bằng thẻ ngân hàng
  • Chuyển khoản không phải bằng tiền mặt
  • Thông qua hệ thống thanh toán Yandex.Money
  • Thông qua hệ thống thanh toán QIWI

Перейти
к избранным