Giao hàng

Khi đặt hàng, chúng tôi sẽ tính toán chi phí của lô hàng, có tính đến trọng lượng, khối lượng và địa chỉ giao hàng của bạn.
Một trong những giai đoạn quan trọng trong công việc của chúng tôi là tổ chức cung cấp sản phẩm. Hợp tác với các công ty hàng đầu để giao hàng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các giải pháp hậu cần tối ưu và đáng tin cậy.

Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn cơ hội tự vận chuyển từ bất kỳ văn phòng của chúng tôi.

Thời hạn giao hàng bằng người vận chuyển:
Перейти
к избранным