چجوری در وبگاه سفارش دهم

خریدن دکور پیش ما خیلی آسان است! بویژه در وبگاه ما!
در کاتالوگ کالای مورد نیاز را انتخاب کنید:

بعد از تشکیل سفارش روی وبگاه www.stavros.ru یک مدیر ما با شما اتصال خواهد یافت برای اینکه تمام مسائل را روشن کند و سفارش را تأیید کند. شما نیز همیشه می توانید سفارش خود را از طریق تلفن رایگان روی قلمرو روسیه تنظیم کنید – 8-800-5554675.

شما می توانید سفارش تشکیل شده را از طریق هر نحوۀ راحت پرداخت کنید:

  • با کارت بانکی
  • با انتقال غیر نقدی از طریق حساب
  • از طریق سیستم پرداخت یاندکس-پول (yandex.money)
  • توسط سیستم پرداخت QIWI

Перейти
к избранным