تماس با ما

ما خوشحالیم که به عنوان یک مشتری جدید به شما خوشامد می گویمبه دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات / خدمات با مدیر صادرات ما تماس بگیرید

Olesia
Ozkan
مدیر صادرات

فدراسیون روسیه، سنت پترزبورگ:
+7 (812) 309-49-35 ext.104
+7 (921) 189-47-25

export@stavros.ru
فدراسیون روسیه، سنت پترزبورگ

دفتر مرکزی، نمایشگاه و کارخانه

۱۹۰۰۲۰ فدراسیون روسیه، سنت پترزبورگ، کانال آبفودنیی ، خانه 134، ساختمان А 12export@stavros.ru
Перейти
к избранным